Modificările la procedura de soluționare a contestațiilor prevăzută în OMFP nr. 3.004/2017, publicate în Monitorul Oficial

În Monitorul Oficial nr. 804 din 20 august 2021 a fost publicat Ordinul nr. 1021/2021 al ministrului Finanțelor pentru modificarea și completarea OMFP nr. 3004/2017 privind aprobarea procedurii de soluționare a contestațiilor prevăzute la art.366 alin.(2), art.369 alin.(5), art.374 alin.(2), art.377 alin.(4), art.382 alin.(2), art.385 alin.(4), art.390 alin.(2) și art.393 alin.(4) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal. Potrivit Ministerului Finanțelor, promovarea actului normativ are la bază faptul că, de la intrarea în vigoare a Legii nr.227/2015 și până în prezent, au fost aduse o serie de modificări și completări Codului fiscal, înclusiv titlului VIII al acestuia – „Accize și alte taxe speciale” , care include și dispoziții ce reglementează competența autorizării operatorilor de produse supuse accizelor armonizate (antrepozitari autorizați, destinatari înregistrați, expeditori înregistrați și importatori autorizați).

Astfel, prin Legea nr.177/2017 privind aprobarea OUG nr.3/2017, s-au adus modificări art.359 din actul normativ menționat anterior, în sensul că autorizarea antrepozitelor fiscale, a destinatarilor înregistrați, a expeditorilor înregistrați și a importatorilor autorizați (realizată anterior la nivel central prin comisia constituită în acest sens) se efectuează de către direcțiile generale regionale ale finanțelor publice, procedura și condițiile de autorizare fiind stabilite prin ordin al ministrului finanțelor publice, la propunerea ANAF.  În acest sens, a fost  emis OMFP nr.2.482/2017 privind procedura și condițiile în care se realizează autorizarea antrepozitelor fiscale, a destinatarilor înregistrați, a expeditorilor înregistrați și a importatorilor autorizați. În același timp, tot prin Legea nr.177/2017, s-a reglementat faptul că împotriva deciziilor de respingere a solicitărilor de autorizare formulate de operatorii de produse supuse accizelor armonizate sau a celor de revocare a autorizațiilor emise acestora, antrepozitarii autorizați, destinatarii înregistrați, expeditorii înregistrați și importatorii autorizați pot formula contestații, care vor fi soluționate de structura cu atribuții în soluționarea contestațiilor din cadrul MF. În acest sens, a fost emis OMFP nr. 3004/2017 privind aprobarea procedurii de soluționare a contestațiilor prevăzute la art.366 alin.(2), art.369 alin.(5), art.374 alin.(2), art.377 alin.(4), art.382 alin.(2), art.385 alin.(4), art.390 alin.(2) și art.393 alin.(4) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, în care ca direcție cu atribuții în soluționarea contestațiilor a fost desemnată Direcția generală management al domeniilor reglementate specific.

Citește mai multe în CECCAR Business Magazine.

Written by