Modificările la Normele privind utilizarea declarațiilor vamale simplificate și înscrierea în evidențele declarantului, publicate în Monitorul Oficial

În Monitorul Oficial nr. 807 din 23 august 2021 a fost publicat Ordinul nr. 1211/2021 al ANAF pentru modificarea Normelor privind utilizarea declarațiilor vamale simplificate și înscrierea în evidențele declarantului, aprobate prin OPANAF nr. 1.887/2016. Actul normativ are în vedere, între altele, transpunerea în legislația românească a unor reglementări comunitare.

Potrivit OPANAF nr. 1211/2021, declararea mărfurilor la autoritatea vamală în vederea plasării sub un regim vamal se poate face, prin derogare de la depunerea unei declarații vamale standard, pe baza unei declarații simplificate în conformitate cu art. 166 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului Vamal al Uniunii sau a unei înscrieri în evidențele declarantului în conformitate cu art. 182 din cod. Transmiterea și prelucrarea cererilor, precum și emiterea și gestionarea ulterioară a autorizațiilor, respectiv modificarea, revocarea, anularea și suspendarea acestora, se efectuează prin utilizarea Sistemului de decizii vamale, dezvoltat la nivelul UE și pus la dispoziția operatorilor economici și a autorităților vamale din statele membre de Comisia Europeană.

Cererea pentru obținerea autorizației de plasare a mărfurilor în mod regulat sub un regim vamal pe baza unei declarații simplificate în conformitate cu art. 166 alin. (2) din cod sau a autorizației de a depune o declarație vamală sub forma unei înscrieri în evidențele declarantului se depune de solicitant în Portalul comercianților din UE.

Citește mai multe în CECCAR Business Magazine.

Written by