Modificări la procedura de întocmire, avizare și aprobare a raportului de inspecție fiscală

În Monitorul Oficial nr. 753 din 3 august 2021 a fost publicat Ordinul nr. 1.189/2021 al ANAF privind modificarea OPANAF nr. 4.077/2020 pentru aprobarea procedurii de întocmire, avizare și aprobare a raportului de inspecție fiscală.

Potrivit inițiatorilor, la promovarea actului normativ s-a avut în vedere faptul că, în ceea ce privește audierea contribuabilului/plătitorului înaintea luării unei decizii, Codul de procedură fiscală reglementează, la art. 9, faptul că audierea se consideră îndeplinită dacă contribuabilul/plătitorul nu se prezintă, din orice motiv, la două termene consecutive stabilite de organul fiscal în vederea audierii, iar la art. 130 se reglementează comunicarea înștiințării pentru discuția finală asupra constatărilor și consecințelor fiscale în urma inspecției fiscale (care reprezintă, în fapt, audierea contribuabilului/plătitorului).

OPANAF nr. 1.189/2021 are ca scop armonizarea aplicării celor două prevederi legale. 

Citește mai multe în CECCAR Business Magazine.

Written by