MF propune modificări la procedura de soluționare a contestațiilor prevăzută în OMFP nr. 3.004/2017

Ministerul Finanțelor (MF) a publicat pe site-ul instituției, pentru consultare, un proiect de ordin pentru modificarea și completarea OMFP nr. 3.004/2017 privind aprobarea procedurii de soluționare a contestațiilor prevăzute la art. 366 alin. (2), art. 369 alin. (5), art. 374 alin. (2), art. 377 alin.(4), art. 382 alin. (2), art. 385 alin. (4), art. 390 alin. (2) și art. 393 alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal. Inițiatorii menționează, în referatul de aprobare a actului normativ, că, de la intrarea în vigoare a Legii nr. 227/2015 și până în prezent, au fost aduse o serie de modificări și completări Codului fiscal, înclusiv titlului VIII al acestuia – „Accize și alte taxe speciale” , care include și dispoziții ce reglementează competența autorizării operatorilor de produse supuse accizelor armonizate (antrepozitari autorizați, destinatari înregistrați, expeditori înregistrați și importatori autorizați).

Astfel, prin Legea nr. 177/2017 privind aprobarea OUG nr. 3/2017, s-au adus modificări art. 359 din actul normativ menționat anterior, în sensul că autorizarea antrepozitelor fiscale, a destinatarilor înregistrați, a expeditorilor înregistrați și a importatorilor autorizați (realizată anterior la nivel central prin comisia constituită în acest sens) se efectuează de către direcțiile generale regionale ale finanțelor publice, procedura și condițiile de autorizare fiind stabilite prin ordin al ministrului finanțelor publice, la propunerea ANAF.  În acest sens, a fost  emis OMFP nr. 2.482/2017 privind procedura și condițiile în care se realizează autorizarea antrepozitelor fiscale, a destinatarilor înregistrați, a expeditorilor înregistrați și a importatorilor autorizați. În același timp, tot prin Legea nr. 177/2017, s-a reglementat faptul că împotriva deciziilor de respingere a solicitărilor de autorizare formulate de operatorii de produse supuse accizelor armonizate sau a celor de revocare a autorizațiilor emise acestora, antrepozitarii autorizați, destinatarii înregistrați, expeditorii înregistrați și importatorii autorizați pot formula contestații, care vor fi soluționate de structura cu atribuții în soluționarea contestațiilor din cadrul MF. În acest sens, a fost emis OMFP nr. 3.004/2017 privind aprobarea procedurii de soluționare a contestațiilor prevăzute la art. 366 alin. (2), art. 369 alin. (5), art. 374 alin. (2), art. 377 alin. (4), art. 382 alin. (2), art. 385 alin. (4), art. 390 alin. (2) și art. 393 alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, în care ca direcție cu atribuții în soluționarea contestațiilor a fost desemnată Direcția generală management al domeniilor reglementate specific.

Prin Legea nr. 296/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, au fost aduse noi modificări art. 359 din Codul fiscal, stabilindu-se că în cazul operatorilor economici mari contribuabili, autorizarea se realizează de către Direcția generală de administrare a marilor contribuabili. Pentru corelarea OMFP nr. 2.482/2017 cu aceste prevederi a fost emis OMF nr. 259/2021.

Citește mai multe în CECCAR Business Magazine.

Written by