Modificări privind implementarea programului „IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ȘI UTILAJE”

A fost publicat, în Monitorul Oficial nr. 516 din 18 mai 2021, Ordinul nr. 576/2021 al ministrului Finanțelor pentru modificarea anexelor nr. 2 și 3 la OMFP nr. 2.880/2020 privind aprobarea mecanismului financiar de transfer al sumelor aferente ajutorului de minimis cuvenit beneficiarilor în cadrul Schemei de ajutor de minimis aferente Programului de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii „IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ȘI UTILAJE” din bugetul Ministerului Finanțelor Publice – Acțiuni generale către Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii – S.A. – IFN, a modelului Convenției privind implementarea Programului de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii „IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ȘI UTILAJE”, a modelului Convenției de garantare și plată a ajutorului de minimis pentru Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii „IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ȘI UTILAJE”, al contractului de garantare, al înscrisului, precum și pentru stabilirea nivelului comisionului de risc și al comisionului de administrare pentru anul 2020.

Potrivit actului normativ, costul total al finanțărilor de tip leasing financiar, acordate în cadrul Programului, este reprezentat de rata dobânzii ROBOR la 3 luni plus o marjă fixă de maximum 3,5% pe an pentru finanțările de tip leasing financiar acordate în condițiile prevăzute la art. 1 alin. (1) și (2) din Normele metodologice de aplicare a OUG nr. 118/2020. Marja include și nivelul total al comisioanelor percepute de către finanțator în toate etapele finanțării. Marja nu include comisionul de administrare, comisionul de risc și nici taxele și costurile aferente operațiunilor conexe activității de finanțare, de exemplu: taxe notariale, costurile legate de evaluare, asigurare, costuri pentru înregistrarea și publicitatea garanțiilor, dobânda aplicată pentru prefinanțare etc.

Între altele, Ordinul nr. 576/2021 al MF prevede că plata ajutorului de minimis aferent dobânzii subvenționate și a comisionului de administrare se efectuează până la data de 31 octombrie 2022, cu posibilitatea prelungirii, în limita bugetului alocat schemei prin Programul „Transferuri în cadrul schemelor de ajutor de stat”, conform angajamentului legal emis în baza unei decizii de plată a sumelor de virat în contul FNGCIMM, potrivit prevederilor Schemei de ajutor de minimis aferente Programului „IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ȘI UTILAJE”, emisă și transmisă lunar, către MF, până pe data de 15 a lunii curente, pentru luna anterioară, în format electronic prin intermediul poștei electronice și letric, de către FNGCIMM, utilizând modelul deciziei de plată prevăzut în anexa la Normele metodologice de aplicare a OUG nr. 118/2020.

De asemenea, actul normativ menționează criteriile potrivit cărora o întreprindere este considerată a fi în dificultate, potrivit acestui program.

Citiți mai multe în CECCAR Business Magazine.

Written by