Noi modele ale formularelor și documentelor utilizate în activitatea de verificare a situației fiscale personale

A fost publicat în Monitorul Oficial nr. 519 din 19 mai 2021 Ordinul nr. 758/2021 al ANAF, care modifică și completează OPANAF nr. 2.117/2018 privind aprobarea modelului și conținutului formularelor și documentelor utilizate în activitatea de verificare a situației fiscale personale. Modificările operate de noul act normativ au în vedere următoarele:

 Introducerea unor mențiuni precizatoare referitoare la conducătorul structurii cu atribuții de verificare fiscală;

▪ Eliminarea unităților subordonate direcțiilor generale regionale a finațelor publice din enumerarea structurilor de ducere la îndeplinire a prevederilor ordinului, ca urmare intrării în vigoare a prevederilor OPANAF nr. 2778/2020;

▪ Modificări cu privire la numărul anexelor, ca urmare introducerii noului formular „Înștiințare pentru discuția finală”;

▪ Modificarea anexelor 1.a – 3.a, 5.a – 13.a. după cum urmează: Sintagma „SIGLA ANAF” se înlocuiește cu sitagma „SIGLA ANAF/DGRFP”; Sintagma „Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal:……”, se elimină; se introduce sintagma „Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679” ca urmare intrării în vigoare a noilor actelor normative incidente prelucrării datelor cu caracter personal;

▪ Modificarea anexelor 1.a, 1.b., 2.a, 2.b, 7.a, 7.b, 8.a, 8.b, 9.a, 9.b, 10.a, 10.b, 11.a, 11.b, 12.a și 12.b prin înlocuirea sintagmei „Conducătorul organului fiscal” cu sintagma „Conducătorul structurii cu atribuții de verificare fiscală” prentru claritare și a nu se crea confuzii privind calitatea persoanei împuternicite a organului fiscal să aprobe și să semneze actele administrativ fiscale și actele procedurale emise în cadrul procedurii de verificarea situației fiscale personale;

Citiți mai multe în CECCAR Business Magazine.

Written by