Proiect MF privind crearea cadrului de aplicare a noului regulament european privind controlul numerarului care intră sau iese din UE

Ministerul Finanțelor a lansat în consultare publică un proiect de HG pentru modificarea și completarea Regulamentului de aplicare a Codului vamal al României, aprobat prin HG nr.707/2006. Documentul are în vedere crearea cadrului pentru aplicarea noului regulament european privind controlul numerarului care intră sau iese din UE și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.889/2005.

Inițiatorii precizează, în Nota de fundamentare, că promovarea actului normativ este determinată de abrogarea Regulamentului (CE) nr. 1889/2005 și de aplicarea, de la data de 3 iunie 2021, a Regulamentului (UE) 2018/1672 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2018 privind controlul numerarului care intră sau iese din Uniune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1889/2005. Regulamentul (UE) 2018/1672 se va aplica direct în toate Statele membre ale Uniunii Europene, iar pentru anumite aspecte se face trimitere la legislația națională a Statelor membre.

Similar cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.889/2005, ce se aplică în prezent, la art. 3 alin. (1) din Regulamentul (UE) 2018/1672 se prevede că „purtătorii care transportă numerar în valoare de 10.000 euro sau mai mult declară numerarul respectiv autorităților competente din statul membru prin care aceștia intră sau ies din Uniune și pun numerarul la dispoziția acestora pentru control”.

De asemenea, la art. 4 alin. (1) din același regulament se prevede că „în cazul în care numerar neînsoțit în valoare de 10.000 euro sau mai mult intră sau iese din Uniune, autoritățile competente ale statului membru prin care numerarul intră sau iese din Uniune pot să solicite expeditorului sau destinatarului numerarului sau unui reprezentant al acestora, după caz, să facă o declarație de informare, în termen de 30 de zile.”

Dacă nu sunt respectate aceste obligații, sau când există indicii că numerarul, indiferent de valoarea vizată, are legătură cu o activitate infracțională, autoritățile competente pot să rețină temporar numerarul printr-o decizie administrativă, în condițiile prevăzute în dreptul intern. Perioada de reținere temporară este strict limitată, în temeiul dreptului intern, la timpul necesar pentru ca autoritățile competente să stabilească dacă împrejurările cazului justifică reținerea în continuare. Această perioadă nu poate depăși 30 de zile, cu posibilitatea prelungirii până la o durată maximă de 90 zile. În cazul în care nu se ia o decizie în ceea ce privește reținerea în continuare a numerarului în acest termen, sau în cazul în care se decide că împrejurările cazului nu justifică reținerea în continuare, numerarul este înapoiat imediat persoanei de la care a fost reținut temporar.

Citiți mai multe în CECCAR Business Magazine.

Written by