ANAF propune modificări la modelul și conținutul formularelor și documentelor utilizate în activitatea de verificare a situației fiscale personale

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a publicat, pe site-ul instituției, pentru consultare, un proiect de Ordin privind modificarea și completarea OPANAF nr. 2117/2018 privind aprobarea modelului și conținutului formularelor și documentelor utilizate în activitatea de verificare a situației fiscale personale.

Inițiatorii precizează, în Referatul de aprobare a actului normativ, că necesitatea necesitatea acestuia rezidă în următoarele argumente:

1. Până la data reorganizării ANAF prin HG nr. 174/2020, competența de exercitare a verificării situației fiscale personale era stabilită prin OPANAF nr. 3695/2015 cu modificările și completările aduse prin OPANAF nr. 1817/2017. Potrivit acestor ordine organe fiscale competente în efectuarea verificării situației fiscale personale erau: direcția generală control venituri persoane fizice pe întreg teritoriul țării; organele de inspecție fiscală din cadrul organelor fiscale teritoriale (administrațiilor județene al finanțelor publice) în a căror rază se află domiciliul fiscal al persoanelor fizice verificate.

Formularele și instrucțiunile de completare aprobate prin OPANAF nr. 2117/2018 sunt elaborate, în prezent, în considerarea competențelor stabilite prin ordinele menționate, atribuția de semnare/aprobare a unor documente (formulare) revenind conducătorului organului fiscal sau altei persoane împuternicită în acest sens.

Prin OPANAF nr. 967/2020 și nr. 968/2020 privind aprobarea structurilor organizatorice ale Direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice Iași, Galați, Ploiești, Craiova, Timișoara, Cluj-Napoca și Brașov, respectiv București, s-au înființat în cadrul aparatului propriu direcțiilor generale regionale, în subordinea directorului executiv – inspecție fiscală, serviciile de verificări fiscale (prin preluarea activității operaționale și a personalului serviciilor de verificări fiscale care până la data reorganizării erau în structura Direcției Generale Control Venituri Persoane Fizice – DGCVPF).

Citiți mai multe în CECCAR Business Magazine.

Written by