Modelul formularului 711 – „Declarație de regularizare pentru cheltuielile cu educația timpurie”, publicat în Monitorul Oficial

În Monitorul Oficial nr. 429 din 23 aprilie 2021 a fost publicat Ordinul nr. 653/2021 al ANAF pentru aprobarea modelului și a modalității de depunere și gestionare a formularului 711 „Declarație de regularizare pentru cheltuielile cu educația timpurie”.

În conformitate cu prevederile art. 25 alin. (4) lit. i2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, contribuabilii plătitori de impozit pe profit, care efectuează cheltuieli cu educația timpurie scad din impozitul pe profit datorat cheltuielile cu educația timpurie conform lit. i1), dar nu mai mult de 1.500 lei/lună pentru fiecare copil. În cazul în care suma depășește impozitul pe profit datorat, diferența va fi scăzută, în ordine, din impozitul pe salarii reținut de contribuabil pentru angajați, din taxa pe valoarea adăugată datorată sau din accizele datorate.

Citiți mai multe în CECCAR Business Magazine.

Written by