ANAF publică documentația tehnică SAF-T

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) supune atenției, în scopul asigurării pregătirii pentru conformarea cu cerințele de export ale fișierului standard de control fiscal, un set de documente care detaliază elementele obligatorii și opționale încorporabile la nivelul noului model declarativ SAF-T. Potrivit unui comunicat al instituției, „demersul se derulează în contextul angajamentului instituțional de transparentizare a deciziilor cu impact asupra modului de raportare a contribuabilului la ANAF”, iar documentele care pot fi descărcate pentru o analiză aprofundată, sunt:

SAF-T_Romania_SchemaDefinitionCodes.xlsx – descrie într-un format de organizare tabelară care este structura schemei SAF-T ce urmează a fi utilizată în România pentru raportările fiscale SAF-T;

♦ Romanian_SAF-T_Financial_Schema.xsd – descrie schema SAF-T ce urmează a fi utilizată în România pentru raportările SAF-T. Formatul de descriere este XML Schema Definition (XSD) si este utilă companiilor care dezvoltă aplicații pentru generarea automată a rapoartelor SAF-T;

♦ Anexa SAF-T – Structura_D.docx – conține anexa Declarației și descrie toate regulile de validare în formatul propriu ANAF;

♦ SAF-T OECD Schema version 2.0 – formatul standard OECD.

Reprezentanții ANAF precizează că setul de documente, publicat pe portalul instituției, la secțiunea Transparență decizională, este unul tehnic, iar formatul de expunere a informațiilor la nivelul documentelor elaborate a urmat linia prevazută de standardul OECD 2.0., datorită faptului că acesta se adresează, în acestă etapă, dezvoltatorilor de sisteme informatice.

Citiți mai multe în CECCAR Business Magazine.

Written by