MFP propune modificări la Normele metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv

Ministerul Finanțelor Publice a lansat în consultare un proiect de Ordin pentru modificarea anexei nr.1 la Ordinul MFP nr.923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv și a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfãșoară activitatea de control financiar preventiv propriu. Proiectul propune modificarea unor prevederi cuprinse în Anexa nr. 1 la OMFP nr. 923/2014 – Norme metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv, respectiv:

 precizări cu privire la exercitarea vizei de control financiar preventiv în formă olografă prin utilizarea semnăturii olografe și a ștampilei, precum și în formă electronică asupra documentelor emise în format electronic, prin utilizarea semnăturii electronice calificate, care trebuie să conțină și toate informațiile cuprinse în sigiliul personal utilizat la exercitarea olografă a vizei, respectiv ștampila;

 condițiile minimale pe care trebuie să le îndeplinească proiectele de operațiuni și documentele justificative, astfel încât viza să fie exercitată în formă electronică;

▪ ținerea și completarea registrului privind operațiunile prezentate la viza de control financiar preventiv, în formă electronică;

▪ prevederi cu privire la modalitatea de comunicare a unui refuz de viză, însoțit de actele justificative, în cazul documentelor electronice;

 stabilirea condițiilor în care, prin normele metodologice specifice privind organizarea și exercitarea controlului financiar preventiv propriu, conducătorii entităților publice să poată dispune ca viza de control financiar preventiv propriu să fie acordată prin aplicarea sigiliului personal și semnăturii pe toate exemplarele operațiunii.

Written by