A fost modificată procedura de aplicare a măsurilor de restructurare a obligațiilor bugetare restante

Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.998/2020 privind modificarea și completarea OMFP nr. 2.810/2019 pentru aprobarea procedurii de aplicare a măsurilor de restructurare a obligațiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018 în cazul debitorilor care au datorii principale în cuantum mai mare sau egal cu suma de un milion lei a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 1.211 din 11 decembrie 2020. Actul normativ a fost elaborat în vederea armonizării prevederilor Ordinului nr. 2.810/2019 cu modificările și completările care au intervenit în OG nr. 6/2019, și care conțin prevederi cu privire la:

 eliminarea sintagmei „în cazul debitorilor care au datorii principale în cuantum mai mare sau egal cu suma de un milion lei” din titlul ordinului, precum și din titlul procedurii prevăzute în anexa la ordin;

▪ modificarea termenului de depunere a notificării;

▪ modificarea termenului de depunere a cererii de restructurare a obligațiilor bugetare;

▪ completarea sferei de aplicare a prevederilor ordinului prin includerea unor noi categorii de debitori: debitorii care pierd eșalonarea la plată întrucât disponibilitățile bănești ale acestora, previzionate pe perioada de derulare a eșalonării, nu permit susținerea acesteia, precum și debitorii care au garantate obligațiile bugetare potrivit art. 210-211 și art. 235 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare;

▪ reglementarea expresă a faptului că notificarea poate fi retrasă oricând de către debitor la cererea acestuia, fără ca debitorul să piardă dreptul de a depune o nouă notificare până la împlinirea termenului prevăzut de lege;

Citiți mai multe în CECCAR Business Magazine.

Written by