Noutăți fiscale europene din buletinul de știri ETAF – 14 decembrie 2020

Comisia impune Italiei și Portugaliei să pună capăt măsurilor fiscale care încalcă normele UE privind ajutorul de stat

La 4 decembrie a.c., Comisia Europeană a solicitat Italiei și Portugaliei să pună capăt regimurilor lor fiscale care încalcă normele UE privind ajutorul de stat. În Italia, autoritățile portuare sunt scutite complet de plata impozitului pe profit. În ianuarie 2019, Comisia Europeană a propus Italiei să-și modifice legislația națională pentru a asigura faptul că impozitul pe profit se va aplica porturilor, la fel cum se aplică celorlalte companii din Italia, în conformitate cu normele UE privind ajutorul de stat. În noiembrie 2019, Comisia Europeană a demarat o anchetă aprofundată pentru a determina măsura în care sunt sau nu confirmate îngrijorările sale privind compatibilitatea scutirilor de impozite aplicate porturilor din Italia cu normele UE privind ajutorul de stat. Ca urmare a acestei, Italiei i-a fost solicitat să elimine scutirile de impozit aplicate porturilor sale. În ceea ce privește Portugalia, Comisia Europeană a stabilit că schema de ajutor regional pentru zona liberă Madeira nu este în conformitate cu normele UE privind ajutorul de stat. Această schema de ajutor avea rolul de a contribui la dezvoltarea economică a celor mai periferice regiuni din Madeira, oferind reduceri fiscale companiilor care creau locuri de muncă în Madeira. Cu toate acestea, ancheta Comisiei a scos la iveală faptul că reducerile fiscale erau aplicate unor companii care a nu aveau nicio contribuție reală la dezvoltarea regiunii respective, încălcând astfel normele UE privind ajutorul de stat. Portugalia trebui să recupereze ajutorul incompatibil cu normele UE privind ajutorul de stat, plus dobânzi, din partea companiilor care nu îndeplinesc condițiile.

Europarlementarii solicită modificarea listei UE a jurisdicțiilor necooperante din punct de vedere fiscal

La 10 decembrie a.c., europarlamentarii din cadrul Comisiei pentru Afaceri Economice și Monetare (ECON) a Parlamentului European au adoptat o rezoluție care propune modificarea sistemului pe baza căruia se întocmește lista UE a paradisurilor fiscale. Rezoluția a fost întocmită de către subcomisia pentru chestiuni fiscale (FISC) și adoptată de Comisia ECON cu 43 de voturi în favoare, 6 împotrivă și 5 abțineri. Aceasta propune o serie de modificări care ar face procesul de includere sau retragere a unei țări de pe listă mai transparent, consecvent și imparțial. De asemenea, se propune introducerea unor criterii suplimentare pentru a extinde caracteristicile necesare pentru a desemna o țară drept paradis fiscal și pentru a asigura faptul că nu se vor lua decizii pripite în privința retragerii unei țări de pe listă. Nu în ultimul rând, rezoluția propune și un proces de examinare a statelor membre pentru a stabili dacă acestea prezintă caracteristicile unui paradis fiscal, cele care încalcă normele fiscale urmând a fi, la rândul lor, considerate paradisuri fiscale. Președintele subcomisiei FISC, Paul Tang (Partidului Popular European, Țările de Jos) a declarat că „Parlamentul European spune lucrurilor pe nume atunci când afirmă că lista UE a paradisurilor fiscale «creează confuzii și este ineficientă». Deși această listă poate fi un instrument util, aceasta nu include un element esențial: paradisurile fiscale”.

Avocatul general solicită CJEU revizuirea deciziei privind schema de ajutoare de stat privind scutirea aplicabilă profitului excedentar

La 3 decembrie a.c., avocatul general, Juliane Kokott, a propus Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJEU) revocarea unei decizii a Tribunalului UE privind legalitatea schemei de ajutoare de stat privind scutirea aplicabilă profitului excedentar. Conform Avocatului General, Comisia Europeană a considerat pe bună dreptate practica belgiană de ajustare descendentă a profiturilor întreprinderilor care fac parte din grupuri multinaționale drept o schemă de ajutor de stat. Controversa vizează o reducere a bazei de impozitare a întreprinderilor din grupurile de multinaționale din Belgia pentru a explica profiturile excedentare rezultate din apartenența întreprinderii la un grup multinațional. Autoritatea fiscală din Belgia a convenit asupra acestui beneficiu fiscal într-o decizie fiscală. În 2016, Comisia Europeană a decis că schema respectivă constituie un ajutor de stat ilegal, dar în urma unei controverse juridice, în 2019 Tribunalul UE a anulat decizia Comisiei. Conform concluziei Tribunalului, Comisia Europeană nu a demonstrat faptul că autoritățile fiscale au utilizat o abordare sistematică în toate deciziile fiscale adoptate deoarece CE a revizuit doar un eșantion din acestea. Avocatul General a declarat că „Comisia poate utiliza doar un eșantion cu scopul de a demonstra o practică administrativă consecventă” și a propus trimiterea cauzei, spre rejudecare, Tribunalului UE, care va trebui să analizeze măsura în care deciziile fiscale legate de ajustarea descendentă a profiturilor constituie ajutor de stat și măsura în care recuperarea respectivului ajutor încalcă principiile legalității și al încrederii legitime.

Comisia Europeană salută decizia privind scutirea temporară de TVA a vaccinurilor și kiturilor de testare

La 7 decembrie a.c., Comisia Europeană a salutat adoptarea noilor măsuri care vor permite statelor membre să aplice o scutire temporară de TVA vaccinurilor și kiturilor de testare achiziționate de spitalele și personalul medical din UE. Aceste măsuri vor permite statelor membre UE să aplice o scutire temporară de TVA vaccinurilor și kiturilor de testare vândute spitalelor și personalului medical, precum și bunurilor și serviciilor strâns legate de activitatea acestora. Statele membre vor putea aplica fie o cotă zero sau cote reduse de TVA vaccinurilor și kiturilor de testare. Aceste norme se vor aplica până la finele anului 2022 sau până când se va ajunge la un acord în privința propunerii Comisiei legate de noile norme cu privire la cotele TVA, dacă acest lucru va avea loc mai devreme.

(Copyright foto: ETAF)

Written by