Legea nr. 282/2020 pentru aprobarea OUG nr. 132/2020: Principalele prevederi

CECCAR
Conf. univ. dr. Marcel VULPOI, expert contabil
Reprezentant al CECCAR în VAT Expert Group

În Monitorul Oficial nr. 1.201 din 9 decembrie 2020 a fost publicată Legea nr. 282/2020 pentru aprobarea OUG nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă. Actul normativ conține, așa cum am mai menționat în CECCAR Business Magazine, modificări și completări la OUG nr. 132/2020 adoptată de Executiv.

Principalele modificări ale OUG nr. 132/2020

1. Prin derogare de la prevederile Codului muncii, în cazul reducerii temporare a timpului de muncă, determinate de instituirea stării de urgență/alertă/asediu, în condițiile legii, pe perioada stării de urgență/alertă/asediu, precum și pe o perioadă de până la 3 luni de la data încetării ultimei perioade în care a fost instituită starea de urgență/alertă/asediu, angajatorii au posibilitatea reducerii timpului de muncă a salariaților cu cel mult 50% din durata zilnică, săptămânală sau lunară, prevăzută în contractul individual de muncă, cu informarea și consultarea sindicatului, a reprezentanților salariaților sau a salariaților, după caz, anterior comunicării deciziei salariatului.

2. Reducerea timpului de muncă în condițiile prevăzute la pct. 1 se stabilește prin decizia angajatorului, pentru o perioadă de cel puțin 5 zile lucrătoare, lunar, angajatorul având obligația de stabilire a programului de muncă pentru întreaga lună. Reducerea timpului de muncă se aplică și în cazul programului de muncă în ture, precum și în cazul programului de muncă inegal.

Citiți mai multe în CECCAR Business Magazine.

Written by