Procedura de întocmire, avizare și aprobare a raportului de inspecție fiscală, publicată în Monitorul Oficial

În Monitorul Oficial nr. 1.210 din 11 decembrie 2020 a fost publicat Ordinul președintelui ANAF nr. 4.077/2020 pentru aprobarea Procedurii de întocmire, avizare și aprobare a raportului de inspecție fiscală. Actul normativ are în vedere asigurarea transparentizării activității de inspecție fiscală, a responsabilizării funcționarilor publici implicați în activitatea de inspecție fiscală, în contextul în care OPANAF nr. 2.506/2018, pentru aprobarea Sistemului de proceduri pentru inspecția fiscală, reglementează procedura de lucru internă a organelor de inspecție fiscală.

Procedura de întocmire, avizare și aprobare a raportului de inspecție fiscală are ca scop definirea acțiunilor ce trebuie efectuate pentru parcurgerea etapelor specifice pentru finalizarea unei inspecții fiscale.

Procedura urmărește standardizarea acțiunilor de efectuat pentru înscrierea constatărilor, avizarea de șeful de serviciu și aprobarea de către conducătorul activității de inspecție fiscală.

În cadrul Procedurii se vor întocmi sau utiliza următoarele documente: 

 raportul de inspecție fiscală (parțială sau generală) încheiat cu respectarea modelului și conținutului aprobat prin Ordinul președintelui ANAF nr. 3710/2015 privind modelul și conținutul Raportului de inspecție fiscală întocmit la persoane juridice și Ordinul președintelui ANAF nr. 3772/2015 privind modelul și conținutul Raportului de inspecție fiscală întocmit la persoane fizice;

▪ nota privind constatările în divergență;

▪ înștiințare pentru discuția finală.

Citiți mai multe în CECCAR Business Magazine.

Written by