Noi reglementări privind mijloacele electronice de transmitere la distanță a actelor de executare și procedura de comunicare a acestora, publicate în Monitorul Oficial

În Monitorul Oficial nr. 1.210 din 11 decembrie 2020 a fost publicat Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 3.037/2020 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1665/2020 privind stabilirea mijloacelor electronice de transmitere la distanță a actelor de executare și a procedurii de comunicare a acestora.

După cum se știe, prin OMFP nr. 1.665/2020 s-au stabilit mijloacele electronice de transmitere la distanță a actelor de executare și a procedurii de comunicare a acestora, reglementându-se cadrul legal pentru o nouă procedură de comunicare a actelor de executare către instituțiile de credit prin încărcarea acestora în spațiul privat de pe portalul ANAF. De asemenea, prin acest act normativ s-a reglementat la art. 12 alin. (1) și (2) faptul că aceste prevederi se aplică pentru popririle înființate de către organele fiscale competente începând cu data intrării în vigoare a acestuia, iar popririle înființate până la data intrării în vigoare a OMFP nr. 1665/2020 rămân supuse regulilor stabilite la momentul înființării lor, cum ar fi: viramentele efectuate de către instituțiile de credit pentru stingerea obligațiilor fiscale/bugetare ce au stat la baza acestora ori, după caz, suspendarea, continuarea, ridicarea acestor popriri.

Astfel, ridicarea măsurilor de executare silită asupra disponibilităților bănești aferente popririlor înființate până la data intrării în vigoare a prevederilor OMFP nr. 1.665/2020 va fi comunicată instituțiilor de credit prin încărcare în spațiul privat de pe portalul ANAF.

În acest context, noul act normativ completează OMFP nr. 1665/2020 în sensul reglementării faptului că deciziile de ridicare a măsurilor de executare silită asupra disponibilităților bănești aferente popririlor înființate până la data intrării în vigoare a prevederilor ordinului să fie încărcate tot în spațiul privat de pe portalul ANAF, prin intermediul platformei e-Popriri.

Citiți mai multe în CECCAR Business Magazine.

Written by