Luni, 21 decembrie 2020 – termenul-limită pentru depunerea a șapte declarații fiscale

Luni, 21 decembrie 2020, este termenul limită de depunere a următoarelor documente:

  • formularul 100 – „Declarație privind obligațiile de plată la bugetul de stat”;
  • formularul 112 – „Declarație privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate”;
  • formularul 224 – „Declarație privind veniturile sub formă de salarii și asimilate salariilor din străinătate obținute de către persoanele fizice care desfășoară activitate în România”;
  • formularul 300 – „Decont de taxă pe valoarea adăugată”;
  • formularul 301 – „Decont special de taxă pe valoarea adăugată”;
  • formularul 307 – „Declarație privind sumele rezultate din ajustarea/corecția ajustărilor/regularizarea taxei pe valoarea adăugată”;
  • formularul 311 – „Declarație privind taxa pe valoarea adăugată colectată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art. 316 alin. (11) lit. a) – e), lit. g) sau lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal”.

Contribuabilii pot accesa „Calendarul obligațiilor fiscale” la adresa: static.anaf.ro/static/…/Calendar_obligatii_fiscale_2020.htm.

(Copyright foto: 123RF Stock Photo)

Written by