Modelele cererii, declarației pe propria răspundere și listei zilierilor în vederea solicitării decontării sumei prevăzute de art. 4 din OUG nr. 132/2020, publicate în Monitorul Oficial

Ordinul nr. 1.341/2020 al ministrului Muncii și Protecției Sociale pentru aprobarea modelului cererii, al declarației pe propria răspundere și al listei zilierilor în vederea solicitării decontării sumei prevăzute de art. 4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 844 din 15 septembrie 2020.  

Citiți mai multe în CECCAR Business Magazine.

Written by