Sustainability Accounting Standards Board (SASB) a elaborat documentul „Declarație de intenție privind colaborarea în vederea unei raportări corporative cuprinzătoare”

În calitate de membru al Sustainability Accounting Standards Board (SASB), Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România facilitează accesul la documentul Declarație de intenție privind colaborarea în vederea unei raportări corporative cuprinzătoare , elaborat în comun de către Disclosure Insight Action, Climate Disclosure Standard Board, Global Reporting Initiative, Integrated Reporting și SASB.

Documentul se bazează pe activitatea din cadrul inițiativei Better Alignment Project, care a fost coordonată de membrii platformei Corporate Reporting Dialogue, și constituie un pas semnificativ spre dezvoltarea unui limbaj comun, a unor perspective și a unei viziuni comune pentru viitorul prezentării informațiilor nefinanciare pentru dezvoltarea durabilă.

Acest document oferă o viziune privind modul în care standardele și cadrele generale existente pot servi drept bază unui sistem de raportare corporativă coerent și cuprinzător. Totodată, acesta reprezintă un angajament comun al organismelor care l-au elaborat de a depune eforturile necesare pentru îndeplinirea acestui obiectiv prin intermediul unui program de colaborare sporită între instituții. Nu în ultimul rând, acesta conține o serie de îndrumări comune privind modul în care aceste cadre generale și standarde pot fi aplicate în mod complementar și cumulativ.

Documentul este disponibil în limba engleză și poate fi consultat gratuit aici.

Written by