Modelul cererii și al declarației pe propria răspundere pentru solicitarea indemnizației prevăzute de art. 3 din OUG nr. 132/2020 de către profesioniști și persoanele care au încheiate convenții individuale de muncă, publicat în Monitorul Oficial

Ordinul nr. 1.340/2020 al ministrului Muncii și Protecției Sociale privind aprobarea modelului cererii și al declarației pe propria răspundere pentru solicitarea indemnizației prevăzute de art. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 844 din 15 septembrie 2020.

Prin acest act normativ a fost aprobat modelul cererii și al declarației pe propria răspundere pentru profesioniștii definiți la art. 3 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, care urmează să beneficieze de plata indemnizației prevăzute la art. 3 din OUG nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă, prevăzut în anexa nr. 1 la ordin.

Citiți mai multe în CECCAR Business Magazine.

Written by