Modificările aduse Anexei nr. 3 la Ordinul președintelui Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă nr. 457/2020, publicate în Monitorul Oficial

CECCAR
Conf. univ. dr. Marcel VULPOI, expert contabil
reprezentant al CECCAR în VAT Expert Group

Ordinul președintelui Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă (OPANOFM) nr. 491/2020 pentru modificarea anexei nr. 3 la OPANOFM nr. 457/2020 privind aprobarea modelului documentelor prevăzute de art. II alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului (OUG) nr. 92/2020 pentru instituirea unor măsuri active de sprijin destinate angajaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru modificarea unor acte normative a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 566 din 30 iunie 2020.

Principalele prevederi:

1. Se introduce coloana „Numărul orelor lucrătoare din lună” în anexa 3 la OPANOFM nr. 457/2020 (anexa privind decontarea sumei reprezentand 41,5% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat, dar nu mai mult de 41,5% din câștigul salarial mediu brut, conform OUG nr. 92/2020).

Coloana respectivă se completează cu numărul orelor lucrătoare din luna pentru care se solicită decontarea sumei, corespunzător duratei muncii prevăzute în contractul individual de muncă, în cazul salariaților, respectiv convenția individuală de muncă, în cazul membrilor cooperatori.

2. Noua anexă este valabilă începând cu 30 iunie 2020.

Citiți mai multe în CECCAR Business Magazine.


Facebook LinkedIN CECCAR Business Magazine CECCAR FM YouTube - CECCAR

Written by