Au fost modificate Normele privind procedura de acordare a certificatului de amânare de la plata în vamă a TVA și de eliberare a garanției pentru importurile de bunuri

CECCAR
Conf. univ. dr. Marcel VULPOI, expert contabil
reprezentant al CECCAR în VAT Expert Group

În Monitorul Oficial nr. 567, Partea I, din 30 iunie 2020 a fost publicat Ordinul ministrului finanțelor publice (OMFP) nr. 2.056/2020 pentru modificarea și completarea Normelor privind procedura de acordare a certificatului de amânare de la plata în vamă a taxei pe valoarea adăugată și de eliberare a garanției pentru importurile de bunuri, aprobate prin OMFP nr. 4.121/2015.

Normele privind procedura de acordare a certificatului de amânare de la plata în vamă a taxei pe valoarea adăugată și de eliberare a garanției pentru importurile de bunuri, aprobate prin OMFP nr. 4.121/2015, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal care pot solicita Certificatul de amânare de la plata în vamă a taxei pe valoarea adăugată sunt:

a) persoanele care în anul calendaristic precedent sau în ultimele 12 luni anterioare lunii în care se solicită eliberarea certificatului au realizat importuri din teritorii și state terțe, astfel cum sunt definite la art. 267 din Codul fiscal, a căror valoare cumulată este de cel puțin 100 milioane lei și care îndeplinesc cumulativ condițiile prevăzute la alin. (2) din Ordinul MFP nr. 4121/2015;

b) operatorii economici autorizați care sunt înregistrați în scopuri de TVA în România conform art. 316 din Codul fiscal și care au obținut certificat de operator economic autorizat, conform art. 38 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului Vamal al Uniunii, cu modificările și completările ulterioare;

Citiți mai multe în CECCAR Business Magazine.


Facebook LinkedIN CECCAR Business Magazine CECCAR FM YouTube - CECCAR

Written by