MFP propune amânare a unor termene pentru depunerea și schimbul de informații în domeniul fiscal ca urmare a pandemiei de COVID-19

Ministerul Finanțelor Publice (MFP) a publicat pe site-ul instituției, pentru consultare, un proiect de Ordonanță de urgență privind modificarea OG nr. 5/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală și pentru prorogarea unor termene.

După cum este cunoscut, în calitatea sa de stat membru cu drepturi depline al Uniunii Europene, României îi revine sarcina de a transpune și implementa directivele adoptate de Uniunea Europeană. În ceea ce privește transpunerea Directivei (UE) 2018/822 (DAC 6) a Consiliului din 25 mai 2018 de modificare a Directivei 2011/16/UE în ceea ce privește schimbul automat obligatoriu de informații în domeniul fiscal cu privire la modalitățile transfrontaliere care fac obiectul raportării, aceasta s-a realizat prin intermediul OG nr. 5/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală.

Proiectul de act normativ lansat în dezbatere publică transpune parțial prevederile Directivei (UE) 2020/876 a Consiliului din 24 iunie 2020 de modificare a Directivei 2011/16/UE în vederea soluționării nevoii urgente de amânare  a anumitor termene pentru depunerea și schimbul de informații în domeniul fiscal ca urmare a pandemiei de COVID-19. Demersul va conduce la amânarea, pe de-o parte, a unor termene de raportare pe care trebuie să le respecte intermediarii și contribuabilii relevanți, potrivit înțelesului atribuit acestor noțiuni de art. 286 din Codul de procedură fiscală, iar, pe de altă parte, în mod corelativ, implică amânarea termenelor pentru efectuarea schimbului automat de informații efectuat de ANAF cu autoritățile fiscale din statele membre.

Citiți mai multe în CECCAR Business Magazine.


Facebook LinkedIN CECCAR Business Magazine CECCAR FM YouTube - CECCAR

Written by