HG nr. 270/2020. Normele de aplicare a prevederilor OUG nr. 37/2020 privind acordarea unor facilități pentru creditele acordate de instituții de credit și instituții financiare nebancare anumitor categorii de debitori

Conf. univ. dr. Mirela PĂUNESCU
Conf. univ. dr. Adriana Florina POPA, reprezentant al CECCAR în VAT Expert Group
Conf. univ. dr. Radu CIOBANU

În Monitorul Oficial nr. 285 din 6 aprilie 2020 a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 270 din 2 aprilie 2020 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor OUG nr. 37/2020 privind acordarea unor facilități pentru creditele acordate de instituții de credit și instituții financiare nebancare anumitor categorii de debitori.

Norma menționată clarifică modul în care facilitățile prevăzute de OUG nr. 37/2020 se vor aplica.

În cele ce urmează, prezentăm câteva aspecte importante pentru personele și societățile care iau în considerare să ceară suspendarea la plată a ratelor scadente aferente împrumuturilor.

OUG nr. 37/2020 prevede că obligația de plată a ratelor scadente aferente împrumuturilor, reprezentând rate de capital, dobânzi și comisioane, acordate debitorilor de către creditori până la data de 30 martie 2020, se suspendă la cererea debitorului cu până la 9 luni, dar nu mai mult de 31 decembrie 2020.

De facilitățile menționate pot beneficia debitorii, fie ei persoane fizice (inclusiv persoanele fizice autorizate, profesiile liberale și cele care se exercită în baza unor legi speciale, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale), fie persoane juridice (cu excepția instituțiilor de credit) dar doar dacă veniturile lor au fost afectate direct sau indirect de situația gravă generată de pandemia COVID-19.

Citiți mai multe în revista CECCAR Business Magazine.


Facebook LinkedIN CECCAR Business Magazine CECCAR FM YouTube - CECCAR

Written by