Monografie contabilă. Înregistrările specifice șomajului tehnic

CECCAR
Conf. univ. dr. Mirela PĂUNESCU
Conf. univ. dr. Adriana Florina POPA, reprezentant CECCAR în VAT Expert Group

Prezenta monografie reprezintă opinia autorilor și are aplicabilitate sub rezerva nemodificării prevederilor cuprinse în actele normative în vigoare în prezent.

În situația actuală, foarte mulți angajatori au suspendat contractele angajaților, trimițându-i în șomaj tehnic. Contractul individual de muncă poate fi suspendat din inițiativa angajatorului în cazul întreruperii sau reducerii temporare a activității, fără încetarea raportului de muncă, pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare (art. 52, alin. 1, lit c, Codul Muncii). Pe durata reducerii și/sau a întreruperii temporare, salariații trebuie să se afle la dispoziția angajatorului, acesta având oricând posibilitatea să dispună reînceperea activității.

Angajatorul nu este obligat să suspende toate contractele individuale de muncă existente la nivelul societății, ci poate suspenda un număr limitat de contracte individuale de muncă, în funcție de specificul activității.

În ceea ce privește salariile datorate în astfel de circumstanțe, pe durata reducerii și/sau a întreruperii temporare a activității, salariații implicați în activitatea redusă sau întreruptă, care nu mai desfășoară activitate, beneficiază de o indemnizație, plătită din fondul de salarii, ce nu poate fi mai mică de 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat, cu excepția situațiilor în care s-a redus programul de lucru de la 5 zile la 4 zile pe săptămână.

Citiți mai multe în revista CECCAR Business Magazine.


Facebook LinkedIN CECCAR Business Magazine CECCAR FM YouTube - CECCAR

Written by