Platforma prevenire.gov.ro, disponibilă pentru emiterea Certificatelor pentru Situație de Urgență

Conf. univ. dr. Marcel VULPOI, expert contabil
reprezentant al CECCAR în VAT Expert Group

Avem nevoie de Certificatul pentru Situație de Urgență?

Precizăm că Certificatul pentru Situație de Urgență nu este necesar pentru solicitarea șomajului tehnic la ANOFM.

Prin Certificatul pentru Situații de Urgență se constată, în baza declarațiilor pe propria răspundere:

  • fie diminuarea veniturilor sau a încasărilor cu minimum 25% în luna martie 2020, prin raportare la media lunilor ianuarie și februarie 2020 (certificatul tip GALBEN);

  • fie întreruperea parțială sau totală a activității ca efect al deciziilor emise de autoritățile publice competente pe perioada stării de urgență decretate (certificatul tip ALBASTRU).
Cazurile în care poate fi folosit Certificatul pentru Situație de Urgență:

  • amânarea la plată pentru serviciile de utilități – electricitate, gaze naturale, apă, servicii telefonice și de internet, a chiriei pentru imobilul cu destinație de sediu social și de sedii secundare, pe durata stării de urgență, de către întreprinderile mici și mijlocii care și-au întrerupt activitatea total sau parțial în baza deciziilor emise de autoritățile publice competente;

  • invocarea clauzelor de forță majoră în contractele în derulare, altele decât cele prevăzute mai sus, încheiate de întreprinderile mici sau mijlocii, cu precizarea că poate fi invocată forța majoră împotriva acestora numai după încercarea, dovedită cu înscrisuri comunicate între părți prin orice mijloc, inclusiv prin mijloace electronice, de renegociere a contractului, pentru adaptarea clauzelor acestora cu luarea în considerare a condițiilor excepționale generate de starea de urgență.

  • suspendarea rambursării ratelor aferente împrumuturilor contractate potrivit OUG nr. 37/2020.
Citiți mai multe în revista CECCAR Business Magazine.


Facebook LinkedIN CECCAR Business Magazine CECCAR FM YouTube - CECCAR

Written by