Documente de poziţie

  IFAC: Reglementarea profesiei contabile
IFAC: Transparența și răspunderea managementului financiar din sectorul public – Utilizarea Standardelor Internaționale de Contabilitate pentru Sectorul Public
  IFAC: O definiție a interesului public
IFAC: Guvernanța eficientă, gestionarea riscurilor și controlul intern
IFAC: Îmbunătățirea raportării organizaționale – Cheia raportării integrate
  Accountancy Europe: Rolul profesioniștilor contabili in domeniul fiscal (Q&A)
Federation of European Accountants Profesia contabilă și fiscalitatea: abordarea corectă