Conferinţa Ştiinţifică Internaţională „Contabilitatea şi profesia contabilă în era provocărilor”

În zilele de 5 și 6 aprilie 2017, Academia de Studii Economice a Moldovei (ASEM), împreună cu Asociaţia Contabililor şi Auditorilor Profesionişti din Republica Moldova (ACAP), au organizat la Chișinău, cu sprijinul ACCA și KPMG în Moldova, ediţia a VI-a a Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale anuale cu tema „Contabilitatea şi profesia contabilă în era provocărilor”.

Obiectivul pe care și le-a propus comitetul științific al Conferinței pentru evenimentul din acest an a fost să se contureze câteva direcții clare de cercetare și analiză: contabilitatea în contextul integrării economice, dezvoltarea conceptului contabilităţii în Republica Moldova în contextul reglementărilor europene, perspectivele de modernizare a raportării financiare, provocările şi practicile auditului financiar în Republica Moldova și analiza economico-financiară în evaluarea performanţei de afaceri.

Printre specialiștii care și-au împărtășit opiniile în cadrul evenimentului s-a aflat și profesorul Costel Istrati, Preşedintele filialei Iaşi a C.E.C.C.A.R. România care a avut o intervenție în cadrul sesiunii „Convergenţe şi divergenţe dintre contabilitatea românească actuală şi IFRS”. Pe lângă reprezentanții profesiei contabile din Republica Moldova și cadre universitare din cadrul ASEM, la paneluri au participat și reprezentanți din partea Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova, Biroului Naţional de Statistică, Inspectoratului Fiscal Principal de Stat și a Curții de conturi.

Pentru alte informații despre seria conferințelor științifice internaționale de la Chișinău, vă invităm să consultați următoarea pagină.

Written by

Leave a Reply

Message