Ședința Grupei de lucru Etică a Accountancy Europe

Grupa de lucru Etică este una dintre structurile de lucru ale Accountancy Europe (fosta FEE) care este responsabilă de menținerea unui dialog permanent cu profesia, cu normalizatorii și organismele de reglementare din Europa și din întreaga lume, pentru a promova și apăra integritatea profesiei pe probleme ce țin de etică.

Ca parte din agenda sa de lucru pe acest an, grupa s-a reunit în data de 4 aprilie la Bruxelles pentru a discuta aspecte de actualitate pentru etica profesională. Reprezentantul CECCAR în această grupă a fost prezent la ședință.

Discuțiile au inclus dezbateri pe marginea reacțiilor și comentariilor membrilor la mai multe proiecte de expunere emise de Consiliul IESBA și CAG, o scurtă trecere în revistă a situației implementării reformei auditului și au fost emise propuneri referitoare la potențiale proiecte pe tema combaterii corupției. De asemenea, a fost înființată o Grupă operativă pentru elaborarea unei scrisori de comentarii pe tema Pachetelor de servicii, cu o atenție deosebită asupra cardului european de servicii și testului de proporționalitate.

Written by

Leave a Reply

Message