ANAF a lansat în consultare publică proiectul privind Procedura de aplicare, precum și modalitățile de restituire a sumelor prevăzute de Legea nr. 43/2023 pentru anularea unor obligații fiscale

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a elaborat și publicat în transparență decizională proiectul de ordin pentru aprobarea Procedurii de aplicare, precum și modalitățile de restituire a sumelor prevăzute de Legea nr.43/2023 pentru anularea unor obligații fiscale. Inițiatorii menționează, în Referatul de aprobare care însoțește proiectul de act normativ, că, potrivit dispozițiilor alin. (7) din Legea nr. 43/2023, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a acesteia, se aprobă prin ordin al președintelui ANAF, procedura de aplicare a acestei legi. În acest context, în vederea punerii în aplicare a acestor dispoziții legale, au fost elaborate de către direcțiile de specialitate din cadrul instituției proceduri care vizează modalitatea de identificare a contribuabililor, a obligațiilor fiscale de natura celor care pot face obiectul anulării, modalitatea de anulare a acestor obligații fiscale, precum și modalitățile de restituire a sumelor prevăzute de Legea nr. 43/2023, astfel:

♦ Procedura privind întocmirea și transmiterea de către structura de control fiscal a listei cu obligațiile fiscale ce pot face obiectul anulării prevăzute de Legea nr. 43/2023, individualizate în decizii de impunere privind sumele stabilite suplimentar ca urmare a controalelor fiscale, emise și comunicate contribuabilului la nivelul structurii de inspecție/antifraudă fiscală, emitente a actelor administrativ-fiscale;

♦ Procedura pentru anularea obligațiilor fiscale ce pot face obiectul anulării prevăzute de Legea nr. 43/2023, precum și modalitățile de restituire a acestora.

Citește mai mult în CECCAR Business Magazine.

Written by