MF intenționează să reglementeze unele aspecte privind aplicarea Standardelor Internaționale de Raportare Financiară

Ministerul Finanțelor (MF) a publicat în transparență decizională un proiect de ordin pentru reglementarea unor aspecte privind aplicarea Standardelor Internaționale de Raportare Financiară. MF menționează, în Referatul de aprobare care însoțește proiectul de act normativ, că, prin OMFP nr. 2.844/2016 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, cu modificările și completările ulterioare, sunt stabilite categoriile de entități obligate să aplice reglementările contabile menționate, respectiv societățile ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată și persoanele juridice prevăzute de OMFP nr. 666/2015 privind aplicarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară de către unele entități cu capital de stat.

„Referitor la societățile ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată, dacă valorile lor mobiliare nu mai sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată, acestea pot aplica în continuare reglementările contabile aprobate prin OMFP nr. 2.844/2016. În ceea ce privește entitățile rezultate din reorganizarea unor persoane juridice cuprinse în anexa la OMFP nr. 666/2015, actualele reglementări nu menționează posibilitatea aplicării în continuare a reglementărilor contabile utilizate înainte de reorganizare, și anume Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin OMFP nr. 2.844/2016”, precizează reprezentanții MF.

În acest context, prin noul proiect de ordin promovat de MF se introduce posibilitatea pentru entitățile rezultate din reorganizarea persoanelor juridice cuprinse în anexa la OMFP nr. 666/2015 de a aplica, și după reorganizare, reglementările contabile menționate.

(Copyright foto: 123RF Stock Photo)

Written by