IPSASB solicită comentarii pe marginea propunerilor de îndrumări pentru implementarea raportării informațiilor legate de sustenabilitate

Consiliul pentru Standarde Internaționale de Contabilitate pentru Sectorul Public (IPSASB), organismul care a elaborat IPSAS, standardele internaționale de contabilitate pe bază de angajamente destinate guvernelor și altor entități din sectorul public de la nivel mondial, a emis un nou Proiect de expunere (ED), în care propune îndrumări suplimentare cu privire la modul de implementare a două Orientări privind Practicile Recomandate (RPG-uri) de către guverne și entitățile din sectorul public pentru a raporta informațiile legate de programele de sustenabilitate.

Publicat la 3 noiembrie în vederea obținerii unor comentarii ale părților interesate, ED 83 Raportarea informațiilor legate de programele de sustenabilitate – RPG-urile 1 și 3: Îndrumări suplimentare fără valoare de normă își propune să demonstreze modul în care RPG 1 Raportări privind sustenabilitatea pe termen lung a finanțelor unei entități și RPG 3 Raportarea informațiilor despre performanța serviciilor pot fi aplicate imediat pentru a raporta informațiile legate de programele de sustenabilitate.

În cadrul Proiectului de expunere, IPSASB propune îndrumări suplimentare de implementare și exemple ilustrative referitoare la aspecte-cheie precum obligațiunile verzi, taxele pe carbon, cheltuielile fiscale și alte programe elaborate pentru a atenua efectele schimbărilor climatice și a atinge Obiectivele de Dezvoltare Durabilă ale ONU (SDG-urile).

„Pe măsură ce explorăm posibilitatea elaborării unui cadru general de sustenabilitate pentru sectorul public, facem apel la guverne și jurisdicții ca în acest interval să studieze fundamentele solide pentru raportarea privind programele care tratează atât schimbările climatice, cât și SDG-urile, pe care IPSASB le-a furnizat deja în RPG-uri. Acestea sunt tratate mai aprofundat acum prin intermediul îndrumărilor suplimentare propuse în acest ED”, a transmis președintele IPSASB, Ian Carruthers.

Concomitent cu lansarea ED, IPSASB analizează răspunsurile primite la Documentul consultativ publicat recent, Progresul raportării în materie de sustenabilitate în sectorul public. Consiliul va decide dacă și cum va acționa în acest domeniu în cadrul ședinței din 22 decembrie.

Comentariile la Proiectul de expunere 83 pot fi transmise până la 16 ianuarie 2023. Acestea vor fi revizuite și discutate de IPSASB și vor ajuta la conturarea îndrumărilor de implementare și a exemplelor ilustrative finale adăugate RPG-urilor existente.

RPG 1 Raportări privind sustenabilitatea pe termen lung a finanțelor unei entități și RPG 3 Raportarea informațiilor despre performanța serviciilor fac parte din volumul I al Manualului de Reglementări Internaționale de Contabilitate pentru Sectorul Public în vigoare, disponibil în limba română pe site-ul CECCAR, secțiunea  Publicații – Organisme Internaționale – Norme profesionale și ghiduri.

(Copyright foto: 123RF Stock Photo)

Written by