ANAF propune modificarea Nomenclatorului obligațiilor fiscale care se plătesc în contul unic

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a lansat în consultare publică un proiect de ordin pentru modificarea Nomenclatorului obligațiilor fiscale care se plătesc în contul unic.

Potrivit referatului de aprobare ce însoțește proiectul normativ, „dispozițiile OUG nr. 130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative au completat prevederile art. 155 alin. (1) lit. a1) și art. 168 alin. (71) ale Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, în sensul eliminării facilității de exceptare de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele fizice care au calitatea de pensionari, pentru veniturile din pensii care depășesc 4.000 lei, pentru partea ce depășește suma lunară de 4.000 lei, pentru fiecare drept de pensie”.

Totodată, menționează reprezentanții ANAF, prin OG nr. 16/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, au fost modificate și completate prevederile art. 146 alin. (59) și art. 168 alin. (61) din Codul fiscal, potrivit cărora, începând cu veniturile aferente lunii august 2022, s-a introdus, pentru veniturile realizate în baza contractelor individuale de muncă cu normă întreagă sau cu timp parțial al căror nivel este sub nivelul salariului minim brut pe țară garantat în plată, obligația plății contribuției de asigurări sociale și a contribuției de asigurări sociale de sănătate, la nivelul contribuțiilor aferente salariului minim brut pe țară garantat în plată. În situația în care cuantumul contribuțiilor datorate de salariați este mai mic decât cele datorate la nivelul salariului minim brut pe țară garantat în plată, în vigoare în luna pentru care se datorează contribuțiile, diferența se suportă de angajator/plătitor de venit.

Citește mai mult în CECCAR Business Magazine.

Written by