ANAF: Procedura de eliberare a certificatelor privind TVA, în cazul achizițiilor intracomunitare de mijloace de transport, în consultare publică

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a elaborat și publicat pe site-ul instituției, pentru consultare, un proiect de ordin privind Procedura de eliberare a certificatelor privind taxa pe valoarea adăugată, în cazul achizițiilor intracomunitare de mijloace de transport, precum și pentru aprobarea unor formulare. Inițiatorii menționează, în Referatul de aprobare a actului normativ că, potrivit prevederilor art. 324 alin. (3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, în aplicarea dispozițiilor legale privind declararea taxei pe valoarea adăugată aferentă achizițiilor intracomunitare de mijloace de transport, organele fiscale competente în administrarea persoanelor care nu sunt înregistrate și care nu trebuie să se înregistreze conform art. 316 din Codul fiscal, indiferent dacă sunt sau nu sunt înregistrate conform art. 317 din Codul fiscal, eliberează, în scopul înmatriculării mijlocului de transport nou, un certificat care să ateste plata taxei pe valoarea adăugată. În cazul achizițiilor intracomunitare de mijloace de transport care nu sunt noi în sensul art. 266 alin. (3) din Codul fiscal, efectuate de persoanele înregistrate în scopuri de TVA, conform art. 317 din Codul fiscal, în vederea înmatriculării, organele fiscale competente eliberează un certificat care să ateste plata taxei în România sau din care să rezulte că nu se datorează taxa în România, în conformitate cu prevederile legale.

Prin OPANAF nr. 3.193/2011, au fost aprobate modelul și conținutul formularelor „Certificat privind atestarea plății taxei pe valoarea adăugată, în cazul achizițiilor intracomunitare de mijloace de transport” și „Certificat”, precum și procedura de eliberare a acestor formulare. Certificatele se eliberează de către organele fiscale competente, la cererea persoanelor care nu sunt înregistrate și care nu trebuie să se înregistreze în scopuri de TVA în România conform art. 316 din Codul fiscal, care doresc înmatricularea în România a mijloacelor de transport achiziționate din statele membre ale UE. Aceste certificate atestă faptul că, pentru achizițiile intracomunitare de mijloace de transport, a fost achitată taxa pe valoarea adăugată sau că nu se datorează taxa pe valoarea adăugată în România, după caz.

Citește mai mult în CECCAR Business Magazine.

Written by