ANAF propune modificări la formularele utilizate în activitatea de verificare a situației fiscale personale

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a publicat în transparență decizională un proiect de Ordin pentru modificarea și completarea OPANAF nr. 2.117/2018 privind aprobarea modelului și conținutului formularelor și documentelor utilizate în activitatea de verificare a situației fiscale personale. ANAF precizează, în Referatul de aprobare care însoțește proiectul de act normativ, că necesitatea unui ordin de modificare și completare a OPANAF nr. 2.117/2018 rezidă în următoarele argumente:

♦ Potrivit prevederilor Titlului VI-Cap. IV art. 138 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, organul fiscal central are dreptul de a efectua o verificare fiscală a ansamblului situației fiscale personale a persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit. Pentru verificarea situației fiscale personale a persoanei fizice, organul fiscal efectuează următoarele activități preliminare:  analiza de risc pentru stabilirea riscului de neconformare la declararea veniturilor impozabile pentru un grup de persoane fizice sau pentru cazuri punctuale și ▪ selectarea pe baza analizei de risc a persoanelor fizice care vor fi supuse verificării situației fiscale personale. În conformitate cu prevederile art. 138 alin. (3) din același act normativ, competența de exercitare a verificării situației fiscale personale și a activităților preliminare acesteia se stabilește prin ordin al președintelui ANAF. Totodată, aparatul central al ANAF are competență în efectuarea verificării persoanelor fizice pe întregul teritoriu al țării.

Prin OPANAF nr. 2.778/2020 privind competența de exercitare a verificării situației fiscale personale și a activităților preliminare acesteia, activitățile preliminare verificării situației fiscale personale, pe întregul teritoriu al țării, sunt exercitate de Direcția generală control venituri persoane fizice, iar verificarea situației fiscale personale se exercită de către Direcția generală control venituri persoane fizice și de către serviciile de verificări fiscale din cadrul direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice.

Citește mai mult în CECCAR Business Magazine.

Written by