Schema de ajutor de stat pentru sprijinirea dezvoltării de produse și servicii TIC inovative create de IMM-uri, publicată în Monitorul Oficial

În Monitorul Oficial nr. 627 din 27 iunie 2022 a fost publicat Ordinul comun nr. 915/2.117/2022 al ministrului Investițiilor și Proiectelor Europene și al președintelui Autorității pentru Digitalizarea României pentru aprobarea schemei de ajutor de stat „Ajutor de stat pentru sprijinirea dezvoltării de produse și servicii TIC inovative create de IMM-uri” în cadrul axei prioritare 2, prioritatea de investiție 2b „Dezvoltarea produselor și serviciilor TIC, a comerțului electronic și a cererii de TIC”, acțiunea 2.2.1 „Sprijinirea creșterii valorii adăugate generate de sectorul TIC și a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere”, apelul 3, din Programul operațional Competitivitate 2014 – 2020.

Obiectivul schemei de ajutor de stat este sprijinirea dezvoltării de produse și servicii TIC inovative create de IMM-uri. Scopul schemei este de a finanța o serie de activități necesare pentru implementarea proiectelor prin care se asigură dezvoltarea de produse/servicii/aplicații TIC inovative cu aplicabilitate în următoarele domenii: a) IoT, smart city/village/agriculture etc.; b) cyber security; c) big data; d) inteligență artificială/Blockchain/Virtual Reality (VR)/ Augmented Reality (AR); e) tranzacții electronice; f) e-guvernare/e-administrație/e-sănătate/e-educație; g) digitalizare (automatizare, robotizare) industrială.

Schema se aplică ajutoarelor acordate întreprinderilor care își desfășoară activitatea în următoarele sectoare economice: Fabricarea subansamblurilor electronice (module) (Cod CAEN C2611); Fabricarea altor componente electronice (C2612); Fabricarea echipamentelor de comunicații (C2630); Activități de realizare a softului la comandă (software orientat client) (J6201); Activități de consultanță în tehnologia informației (J6202); Activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul (J6203); Alte activități de servicii privind tehnologia informație (J6209); Cercetare-dezvoltare în biotehnologie (M7211); Cercetare-dezvoltare în alte științe naturale și inginerie (M7219).

Citește mai mult în CECCAR Business Magazine.

Written by