AFIR a publicat Ghidul solicitantului pentru înființarea grupurilor de producători din sectorul agricol

Ghidul solicitantului pentru înființarea grupurilor de producători în sectorul agricol prin submăsura 9.1 din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 a fost publicat pe pagina de internet Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR), pentru pregătirea proiectelor care vor fi depuse în cadrul sesiunii de primire a cererilor de finanțare din acest an. Potrivit unui comunicat al AFIR, sprijinul public nerambursabil acordat prin submăsura 9.1 este 100%, însă nu poate să depășească 10% din valoarea producției comercializate în primii cinci ani de la recunoaștere respectivului grup. De asemenea, prin această linie de finanțare grupurile de producători pot primi finanțare de până la 100.000 euro/ an. Sprijinul este forfetar, degresiv și plătit în tranșe anuale, fiind acordat în baza unui plan de afaceri necesar pentru atingerea obiectivelor propuse, pentru o perioadă care nu poate depăși 5 ani de la data la care grupul de producători a fost recunoscut.

Printre principalele modificări cuprinse în versiunea finală a Ghidului solicitantului, se regăsesc:  actualizarea punctajelor aferente criteriilor de selecție, eliminarea obligativității prezentării de către solicitant a certificatului de înregistrare (verificarea fiind făcută de AFIR în ONRC), posibilitatea ca termenul de plată pentru grupurile de producători recunoscute în anii 2021 și 2022 să depășească data de 31 decembrie 2025, precum și alte clarificări.

Citește mai mult în CECCAR Business Magazine.

Written by