Instrucțiunile de aplicare a Titlului VIII din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, publicate în Monitorul Oficial

În Monitorul Oficial nr. 482 din 13 mai 2022 a fost publicat Ordinul nr. 1.021/2022 al ministrului Finanțelor privind aprobarea Instrucțiunilor pentru aplicarea titlului VIII din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală. Titlul VIII din Legea nr. 207/2015 reglementează soluționarea contestațiilor formulate împotriva actelor administrative fiscale.

Ministerul Finanțelor (MF) menționează, în Referatul de aprobare a actului normativ, că, prin Legea nr. 295/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, precum și aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare, la art. II – Dispoziții tranzitorii, punctul 9, dispune ca Ministerul Finanțelor Publice să preia, în termen de șase luni de la data publicării, de la Agenția Națională de Administrare Fiscală, Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili și direcțiile generale regionale ale finanțelor publice, activitatea de soluționare a contestațiilor formulate împotriva titlurilor de creanță, precum și a altor acte administrativ-fiscale emise de organul central fiscal, posturile și personalul aferent acesteia.

Citește mai mult în CECCAR Business Magazine.

Written by