Ministerul Economiei propune noi reglementări în domeniul protecției consumatorilor

Ministerul Economiei a publicat, în transparență decizională, două proiecte de acte normative care vizează protecția consumatorilor și creează cadrul pentru aplicarea directă a legislației comunitare în domeniu.

 Proiectul de OUG privind o mai bună asigurare a respectării normelor legale în materie de protecție a consumatorilor și modernizarea acestor norme transpune ȋn legislația națională o serie de directive europene care vizează o mai bună asigurare a respectării normelor Uniunii în materie de protecție a consumatorilor și modernizarea acestor norme.

 Prin proiectul se propune, între altele, modificarea Legii nr. 193/2000, avându-se în vedere interpretările contradictorii date actelor normative în vigoare, în scopul clarificărilor, pentru o mai bună înțelegere a legii, și, totodată, pentru ca asociațiile de protecție a consumatorilor să poată avea atribuții bine stabilite prin actul normativ.

Inițiatorii precizează, în Nota de fundamentare care însoțește proiectul, că modificările intervenite au ca sop reducerea termenelor de soluționare a litigiilor  având ca obiect constatarea clauzelor abuzive care durează în prezent minimum 3-4 ani, iar protecția consumatorilor este diminuată prin prelungirea reparării discrepanțelor contractuale. Aceste modificări au fost propuse având în vedere atât practica judiciară, cât și problemele întâmpinate în punerea în executare a dispozițiilor instanțelor de judecată.

Existența lacunelor legislative au creat posibilitatea pentru unii operatori în evitarea modificărilor contractuale. Mai mult decât atât prin aceste modificări se preconizează o protecție sporită a consumatorilor, dar și o finalitate benefică în sensul restituirii sumelor încasate în mod abuziv.

Citește mai multe în CECCAR Business Magazine.

Written by