Noi reglementări privind obligația întreprinderilor din domeniul transporturilor de a-și demonstra capacitatea financiară, cu ajutorul expertului contabil

Legislația în domeniul transporturilor rutiere a cunoscut recent o serie de modificări ca urmare a necesității asigurării cadrului legal de implementare pentru noile reglementări ale Uniunii Europene cuprinse în pachetul Mobilitate I, care se aplică începând cu luna februarie a acestui an.

Astfel, prin OG nr. 12/2022 pentru pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul transporturilor rutiere (publicată în Monitorul Oficial nr. 98/31.01.2022) a fost modificată, între altele, OG nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, care include o serie de prevederi referitoare la demonstrarea, de către întreprindere, a capacității financiare pe baza conturilor anuale certificate de anumite categorii de specialiști, inclusiv de experții contabili.

Așadar, principalele amendamente aduse prin OG nr. 12/2022 vizează modificarea art. 15 al OG nr. 27/2011, referitor la condițiile pe care o întreprindere trebuie să le îndeplinească în vederea respectării cerinței privind capacitatea financiară. Astfel, potrivit noului act normativ, aceste condiții sunt următoarele: a) să demonstreze, pe baza conturilor anuale certificate de un auditor financiar/expert independent, că dispune în fiecare an de capital și rezerve în valoare totală de cel puțin 9.000 euro, pentru primul autovehicul utilizat, de 5.000 euro pentru fiecare autovehicul suplimentar sau combinație suplimentară de vehicule utilizat(ă) cu o masă maximă autorizată care depășește 3,5 tone și de 900 euro pentru fiecare autovehicul suplimentar sau combinație suplimentară de vehicule utilizat(ă), cu o masă maximă autorizată care depășește 2,5 tone, dar nu depășește 3,5 tone; b) să demonstreze, pe baza conturilor anuale certificate de un auditor financiar/expert independent, că dispune în fiecare an de capital și rezerve în valoare totală de cel puțin 1.800 euro pentru primul vehicul utilizat și de 900 euro pentru fiecare vehicul suplimentar utilizat, în cazul întreprinderilor care exercită ocupația de operator de transport rutier de mărfuri numai cu ajutorul unor autovehicule sau combinații de vehicule a căror masă maximă autorizată depășește 2,5 tone, dar nu depășește 3,5 tone; c) întreprinderea și/sau managerul de transport al acesteia să nu fie în stare de faliment, în situație de insolvență fără a avea un plan de reorganizare aprobat, în stare de dizolvare sau de lichidare, potrivit legii.

Denumirea de expert independent se referă inclusiv la expertul contabil, care este inclus în categoriile de specialiști care se pot implica pentru a sprijini întreprinderile din domeniul transporturilor să-și demonstreze capacitatea financiară.

În esență, prin modificarea OG nr. 27/2011 se stabilesc următoarele: ▪ actualizarea condițiilor care trebuie îndeplinite de către o întreprindere pentru respectarea cerințelor de sediu real și stabil, de competență profesională, de bună reputație și de capacitate financiară, în vederea obținerii accesului la ocupația de operator de transport rutier; ▪ extinderea domeniului de aplicare a prevederilor ordonanței și la întreprinderile de transport rutier contra cost de mărfuri care desfășoară operațiuni de transport național și/sau internațional numai cu ajutorul unor autovehicule sau combinații de vehicule a căror masă maximă autorizată depășește 2,5 tone și nu depășește 3,5 tone, începând cu data de 21 mai 2022; ▪ actualizarea prevederilor privind efectuarea operațiunilor de transport rutier de mărfuri contra cost în regim de cabotaj, în conformitate cu art. 8 din Regulamentul (CE) nr. 1.072/2009, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul UE 1055/2020; ▪ introducerea temeiului juridic pentru stabilirea, prin hotărâre a Guvernului, a măsurilor de aplicare a dispozițiilor privind detașarea conducătorilor auto, prevăzute în Anexa nr. 31, Partea A la Secțiunea 2 din Acordul comercial și de cooperare între Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, pe de o parte, și Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, pe de altă parte (Acordul UE-UK), încălcările cu caracter contravențional ale acestor dispoziții, precum și sancțiunile contravenționale aplicabile în cazul constatării încălcărilor; ▪ stabilirea faptului că încălcările prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.071/2009, ale Regulamentului (CE) nr. 1.072/2009 şi ale Regulamentului (CE) nr. 1.073/2009, ale OG 27/2011, precum şi ale normelor de aplicare a acesteia, cu caracter contravențional, se clasifică în 4 categorii, în conformitate cu prevederile Regulamentului UE 2016/403 de completare a Regulamentului (CE) nr. 1071/2009 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește clasificarea încălcărilor grave ale normelor Uniunii, care pot determina pierderea de către un operator de transport rutier a bunei reputații și de modificare a anexei III la Directiva 2006/22/CE a Parlamentului European și a Consiliului, după cum urmează: a) cele mai grave încălcări b) încălcări foarte grave; c) încălcări grave; d) încălcări minore – normele metodologice prevăzute la art. 90 se actualizează în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe și se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I; ▪ în 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe, I.S.C.T.R. elaborează procedura administrativă privind pierderea bunei reputații a întreprinderii/managerului de transport, prevăzută la art. 6 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 1071/2009, care se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Written by