Noul model al formularului 112 și instrucțiunile de completare a acestuia, publicate în Monitorul Oficial

În Monitorul Oficial nr. 159 din 17 februarie 2022 a fost publicat Ordinul nr. 152/153/375/2022 al ministrului Finanțelor, ministrului Muncii și Solidarității Sociale și ministrului Sănătății pentru aprobarea modelului, conținutului, modalității de depunere și de gestionare a „Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate” (formularul 112). Promovarea noului act normativ s-a impus ca urmare a modificărilor legislative adoptate de Parlament și Guvern în domeniul legislației fiscale, precum și în domeniul asigurărilor sociale, noul ordin vizând adaptarea corespunzătoare a modelului și conținutului formularului 112 și a instrucțiunilor de completare a acestuia.

Declarația privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate cuprinde atât informații privind obligațiile fiscale ale contribuabililor, cât și informații necesare stabilirii prestațiilor sociale potrivit legislației specifice, acordate de Casa Națională de Pensii Publice (CNPP), Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS), Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) și Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS).

Prevederile ordinului vizează modificarea formularului 112 în temeiul următoarelor acte normative:  OUG nr. 110/2021 privind acordarea unor zile libere plătite părinților și altor categorii de persoane în contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, cu modificările și completările ulterioare; ▪ OUG nr. 111 / 2021 pentru stabilirea unor măsuri de protecție socială și a altor categorii profesionale în contextul interzicerii, suspendării ori limitării activităților economice, determinate de situația epidemiologică generată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV2; ▪ OUG nr. 130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative; ▪ Legea nr. 197/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii; ▪ OUG nr. 2/2022 privind stabilirea unor măsuri de protecție socială a angajaților și a altor categorii profesionale în contextul interzicerii, suspendării ori limitării activităților economice, determinate de situația epidemiologică generată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative. De asemenea, s-a avut în vedere necesitatea actualizării anexelor și instrucțiunilor de completare, în funcție de problemele semnalate din practică.

Citește mai multe în CECCAR Business Magazine.

Written by