Procedura de actualizare a Clasificării ocupațiilor din România a fost simplificată

În Monitorul Oficial nr. 140 din 10 februarie 2022 a fost publicat Ordinul comun nr. 37/83/2022 al ministrului Muncii și Solidarității Sociale și al președintelui Institutului Național de Statistică pentru aprobarea Procedurii de actualizare a Clasificării ocupațiilor din România. Procedura se aplică pentru grupele majore 1-9 din structura Clasificării ocupațiilor din România – nivel grupă de bază, conform Clasificării internaționale standard a ocupațiilor – ISCO 08, aprobată prin HG nr. 1.352/2010, cu modificările și completările ulterioare.

Procedura de actualizare a fost simplificată prin noul act normativ pentru a veni în întâmpinarea utilizatorilor – agenți economici, administrația publică centrală și locală, unități bugetare, indiferent de forma de proprietate, organizațiile patronale, sindicale, profesionale și politice, fundațiile, asociațiile, persoanele fizice și juridice – care solicită introducerea, eliminarea, redenumirea sau mutarea unei ocupații într-o altă grupă:

s-a introdus fișa descriptivă a ocupației care va ajuta utilizatorul în completarea descrierii ocupației;

au fost eliminate memoriul justificativ, studiile și analizele necesare până acum pentru actualizarea la cerere;

a fost realizat un model-tip al cererilor;

în cazul noilor ocupații care necesită aviz pentru a fi introduse în COR, MMSS este cel căruia îi revine sarcina depunerii cererii și obținerii avizului de la ministerul de resort sau, după caz, de la asociațiile profesionale / aviz consultativ emis de comitetul sectorial aferent ramurii de activitate sau de către Asociația Națională a Comitetelor Sectoriale din România, fără a fi necesară implicarea utilizatorilor în această procedură. Termenul prevăzut pentru transmiterea cererii către ministerul de resort este de două zile lucrătoare, răspunsul urmând a fi primit în termen de cinci zile lucrătoare și comunicat apoi de Ministerul Muncii către solicitant în termen de 10 zile lucrătoare;

Citește mai multe în CECCAR Business Magazine.

Written by