Formularele 205 și 207 au fost modificate

Formularele 205 („Declarație informativă privind impozitul reținut la sursă și câștigurile/pierderile din investiții, pe beneficiari de venit”) și 207 („Declarație informativă privind impozitul reținut la sursă/impozitul suportat de plătitorul de venit/veniturile scutite, pe beneficiari de venit nerezidenți”) au fost modificate, ca urmare a publicării în Monitorul Oficial nr. 138 din 10 februarie 2022 a OPANAF nr. 179/2022. Prin noul act normativ se reglementează, în principal, următoarele:

modificarea formularului 205 „Declarație informativă privind impozitul reținut la sursă și câștigurile/pierderile din investiții, pe beneficiari de venit” prin înlocuirea sintagmei „Dividende distribuite, din care:” cu sintagma „Dividende distribuite” de la coloana 3, Secțiunea V din cuprinsul declarației informative;

modificarea formularului 207 „Declarație informativă privind impozitul reținut la sursă/impozitul suportat de plătitorul de venit/veniturile scutite, pe beneficiari de venit nerezidenți” prin introducerea unei coloane distincte în conținutul declarației informative, pentru evidențierea impozitului suportat de plătitorul de venit;

modificarea instrucțiunilor de completare a formularului 205 prin: introducerea în conținutul instrucțiunilor de completare a dispozițiilor referitoare la veniturile prevăzute la art.682 și art.114 alin.(2) lit.k1) din Codul fiscal. În cazul acestor venituri, impozitul reținut la sursă se declară de către plătitorul de venit în formularul 205; modificarea dispoziției referitoare la declararea dividendelor distribuite care nu au fost plătite acționarilor sau asociaților până la sfârșitul anului în care s-a aprobat distribuirea acestora. Ca urmare, impozitul aferent dividendelor distribuite, dar care nu au fost plătite acționarilor sau asociaților până la sfârșitul anului în care s-a aprobat distribuirea acestora se cuprinde în declarația aferentă perioadei în care s-a aprobat distribuirea dividendelor;

Citește mai multe în CECCAR Business Magazine.

Written by