Procedura de înrolare și modalitățile de acces în PatrimVen, publicate în Monitorul Oficial

Procedura privind înrolarea, precum și modalitățile de acces în PatrimVen, reglementate prin Ordinul nr. 109/2022 al ministrului Finanțelor, au fost publicate în Monitorul Oficial nr. 136/10.02.2022. Ministerul Finanțelor menționează, în Referatul de aprobare a actului normativ, că, în prezent, Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, instituie, la art. 69 alin. (1), obligativitatea colaborării dintre autoritățile publice, instituțiile publice sau de interes public, în scopul realizării codului. Astfel, ori de câte ori o instituție sau autoritate publică trebuie să soluționeze o cerere a unei persoane fizice sau juridice, iar pentru soluționarea cererii legislația specifică prevede prezentarea unui certificat de atestare fiscală, a unei adeverințe de venit sau a unui alt document cu privire la situația fiscală a persoanei în cauză, instituția sau autoritatea publică are obligația să solicite certificatul de atestare fiscală, adeverința de venit sau documentul respectiv de la organul fiscal competent, caz în care, persoana fizică sau juridică nu mai are obligația depunerii certificatului, adeverinței sau documentului. De asemenea, Codul de procedură fiscală prevede la art. 68 alin. (1) că autoritățile publice, instituțiile publice și de interes public, centrale și locale, precum și serviciile deconcentrate ale autorităților publice centrale au obligația să furnizeze informații și acte organului fiscal, la cererea acestuia.

Furnizarea de informații se realizează prin PatrimVen, sistem care este funcțional și care este un depozit de date în care sunt colectate și agregate date obținute de Ministerul Finanțelor/ANAF, în condițiile legii, de la autoritățile/instituțiile publice și de interes public, din administrația publică centrală și locală ori de la contribuabili/plătitori, și care sunt puse la dispoziția autorităților publice, instituțiilor publice și de interes public din administrația publică centrală și locală, precum și altor persoane juridice de drept privat, printre care: veniturile impozabile ale persoanelor fizice în România; informații despre conturile deținute de persoanele fizice și juridice în instituțiile bancare din România; informații despre situația fiscală a contribuabililor; bunurile impozabile deținute de persoanele fizice și juridice în România.

Citește mai multe în CECCAR Business Magazine.

Written by