Modificări la reglementările privind stabilirea mijloacelor electronice de transmitere la distanță a actelor de executare și a procedurii de comunicare a acestora

În Monitorul Oficial nr. 136 din 10 februarie 2022 a fost publicat Ordinul nr. 128/2022 al ministrului Finanțelor pentru modificarea și completarea OMFP nr. 1.665/2020 privind stabilirea mijloacelor electronice de transmitere la distanță a actelor de executare și a procedurii de comunicare a acestora. Noul act normativ vizează:

modificarea articolului 3 din OMFP nr. 1.665/2020, astfel încât să poată semna protocol de colaborare cu ANAF și instituțiile de credit care nu sunt membre ale Asociației Române a Băncilor. MF motivează promovarea acestui amendament prin faptul că există instituții de credit care fie nu sunt, fie nu mai au calitatea de bănci membre ale Asociației Române a Băncilor, dar doresc să adere la implementarea sistemului automat prin care se realizează comunicarea actelor de executare către instituțiile de credit prin intermediul mijloacelor electronice de transmitere la distanță;

modificarea punctului 4.1. din Anexa nr. 1 la OMFP nr. 1.665/2020, astfel încât plățile neconforme să nu fie validate la nivelul Trezoreriei Operative Centrale, ca urmare a faptului că în procesul de validare și înregistrare a plăților virate în contul deschis special la nivelul Trezoreriei Operative Centrale se întâmpină dificultăți care compromit toate procesele ce se derulează după recepționarea încasărilor, ca efect al modului în care efectuează plățile băncile cooperatiste membre CREDITCOOP. Totodată, pentru corelare cu această modificare, a fost modificat și punctul 4.2;

Citește mai multe în CECCAR Business Magazine.

Written by