Procedura privind organizarea Registrului achizițiilor de locuințe cu cota redusă de TVA de 5%, publicată în Monitorul Oficial

A fost publicat, în Monitorul Oficial nr. 131 din 9 februarie 2022OPANAF nr. 98/2022 pentru aprobarea Procedurii privind organizarea Registrului achizițiilor de locuințe cu cota redusă de TVA de 5%. După cum menționează ANAF, în Referatul de aprobare a actului normativ, prin OUG nr. 130/2021 au fost aduse modificări dispozițiilor legale privind aplicarea cotei reduse de TVA de 5%, din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal.

Potrivit acestor reglementări, cota redusă de TVA de 5% se aplică asupra bazei de impozitare pentru livrarea de locuințe care au o suprafață utilă de maximum 120 mp, exclusiv anexele gospodărești, a căror valoare, inclusiv a terenului pe care sunt construite, nu depășește suma de 450.000 lei, exclusiv taxa pe valoarea adăugată, achiziționate de persoane fizice (art.XXIV pct. 22 din ordonanța de urgență, prin care a fost modificat punctul 3 de la art. 291 alin. (3) litera c) din Codul fiscal).

De asemenea, orice persoană fizică poate achiziționa, începând cu data de 1 ianuarie 2022, în mod individual sau în comun cu altă persoană fizică/alte persoane fizice, o singură locuință a cărei valoare depășește suma de 450.000 lei, dar nu depășește suma de 700.000 lei, exclusiv TVA, cu cota redusă de 5% (art.XXIV pct. 23 din ordonanța de urgență, prin care a fost completat art. 291 alin. (3) litera c) din Codul fiscal, cu un nou punct, punctul 5).

Citește mai multe în CECCAR Business Magazine.

Written by