ANAF propune modificări referitoare la datele de la care categoriile de contribuabili trebuie să transmită fișierul standard de control fiscal

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a publicat pe site-un instituției, pentru consultare, un proiect de ordin prin care urmează să modifice Anexa nr. 5 la OPANAF nr. 1.783/2021 privind natura informațiilor pe care contribuabilul/plătitorul trebuie să le declare prin fișierul standard de control fiscal, modelul de raportare, procedura și condițiile de transmitere, precum și termenele de transmitere și data/datele de la care categoriile de contribuabili/plătitori sunt obligate să transmită fișierul standard de control fiscal. Anexa 5 vizează data/datele de la care categoriile de contribuabili/plătitori sunt obligați să transmită fișierul standard de control fiscal, precum și categoriile de contribuabili/plătitori exceptate de la transmiterea fișierului standard de control.

ANAF menționează, în Referatul de aprobare care însoțește proiectul de act normativ, că, în  Monitorul Oficial nr. 1.073 din 9 noiembrie 2021, a fost publicat OPANAF nr. 1.783/2021 privind natura informațiilor pe care contribuabilul/plătitorul trebuie să le declare prin fișierul standard de control fiscal, modelul de raportare, procedura și condițiile de transmitere, precum și termenele de transmitere și data/datele de la care categoriile de contribuabili/plătitori sunt obligate să transmită fișierul standard de control fiscal, care cuprinde 5 anexe și care reglementează următoarele aspecte:  definirea Fișierului Standard de Control Fiscal (SAF-T), care reprezintă un standard internațional conceput de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, ce vizează schimbul electronic de date contabile între contribuabil și agențiile naționale de administrare fiscală. La baza implementării SAF-T în România a stat versiunea OCDE SAT-T 2.0, care reprezintă versiunea actualizată la data emiterii ordinului; ▪ implementarea Fișierului standard de control fiscal (SAF-T), care presupune obligația contribuabilului de a furniza organului fiscal central o declarație cuprinzând informații din evidența fiscală și contabilă, prin intermediul unei Declarații informative privind fișierul standard de control fiscal (Declarația informativă D406)▪ modalitatea de transmitere a D406; ▪ stabilirea, în funcție de categoria de contribuabili, a termenelor de depunere a primei declarații informative D406; ▪ stabilirea unor perioade de grație de care pot beneficia contribuabilii/plătitorii; ▪ stabilirea activităților privind pregătirea și depunerea D406.

Citește mai multe în CECCAR Business Magazine.

Written by