Modificări privind organizarea activității de administrare a marilor contribuabili

Contribuabilii mari selectați în funcție de criteriul continuității prevăzut la art. 6, care înregistrează o scădere a cifrei de afaceri raportate în situațiile financiare aferente anului 2020, comparativ cu cele aferente anului 2019, în procent mai mare de 50%, precum și cei care au declarat în situațiile financiare aferente acestor ani cifră de afaceri zero sunt scoși din administrarea Direcției generale de administrare a marilor contribuabili și preluați spre administrare de către organele fiscale în a căror rază teritorială își au domiciliul fiscal, potrivit OPANAF nr. 83/2022 pentru modificarea și completarea OPANAF nr. 1.721/2021 privind organizarea activității de administrare a marilor contribuabili, precum și privind unele obligații declarative, publicat în Monitorul Oficial nr. 95 din 31 ianuarie 2022.  

Citește mai multe în CECCAR Business Magazine.

Written by