ANAF: 25 iunie – termenul de depunere a declarațiilor D 100 și D 101

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) informează contribuabilii persoane juridice că, pe perioada aplicării prevederilor art. I din OUG nr. 153/2020 pentru instituirea unor măsuri fiscale de stimulare a menținerii/creșterii capitalurilor proprii, precum și pentru completarea unor acte normative, termenele pentru depunerea declarațiilor sunt cele prevăzute la art. I alin. (13) din acest act normativ, și anume:

 pentru contribuabilii plătitori de impozit pe profit, prin derogare de la prevederile art. 41 și 42 din Codul fiscal, termenul pentru depunerea declarației anuale  privind impozitul pe profit (formular 101 – Declarație privind impozitul pe profit) și plata impozitului pe profit aferent anului fiscal respectiv este până la data de 25 iunie inclusiv a anului următor, iar pentru contribuabilii care intră sub incidența prevederilor art. 16 alin.(5) din Codul fiscal până la data de 25 a celei de a șasea luni, inclusiv, de la închiderea anului fiscal modificat;

▪ pentru contribuabilii plătitori de impozit pe veniturile microîntreprinderilor, prin derogare de la prevederile art. 56 din Codul fiscal, termenul pentru depunerea declarației aferente trimestrului IV (formular 100 – Declarație privind obligațiile de plată la bugetul de stat) și plata impozitului aferent acestui trimestru este până la data de 25 iunie inclusiv a anului următor;

▪ pentru plătitorii de impozit specific unor activități, prin derogare de la prevederile art. 8 din Legea nr. 170/2016, cu completările ulterioare, termenul pentru depunerea declarației aferente semestrului II (formular 100 – Declarație privind obligațiile de plată la bugetul de stat) și plata impozitului aferent acestui semestru este până la data de 25 iunie inclusiv a anului următor.

Citește mai multe în CECCAR Business Magazine.

Written by