MF propune o serie de modificări la reglementările privind stabilirea mijloacelor electronice de transmitere la distanță a actelor de executare și a procedurii de comunicare a acestora

Ministerul Finanțelor (MF) a pus în dezbatere publică un proiect de Ordin pentru modificarea și completarea OMFP nr.1665/2020 privind stabilirea mijloacelor electronice de transmitere la distanță a actelor de executare și a procedurii de comunicare a acestora. Inițiatorii menționează, în Referatul de aprobare care însoțește proiectul de act normativ că, prin OMFP nr. 1665/2020 s-a reglementat cadrul legal pentru o nouă procedură de comunicare a actelor de executare către instituțiile de credit prin încărcarea acestora în spațiul privat de pe portalul ANAF. Începând cu luna ianuarie 2021, poprirea electronică a devenit funcțională, astfel încât actele de executare silită se transmit instituțiilor de credit prin mijloace electronice de transmitere la distanță. Avându-se în vedere o serie de aspecte care au intervenit odată cu implementarea acestui obiectiv, MF a considerat necesară modificarea și completarea OMFP nr. 1665/2020, pentru a se asigura buna funcționare a fluxurilor de informații gestionate în cadrul acestei proceduri.

În acest context, prin proiect se propun următoarele:

 modificarea articolului 3 din OMFP nr. 1665/2020, astfel încât să poată semna protocol de colaborare cu ANAF și instituțiile de credit care nu sunt membre ale Asociației Române a Băncilor. „Motivăm necesitatea modificării acestui articol, întrucât sunt instituții de credit care fie nu sunt, fie nu mai au calitatea de bănci membre ale Asociației Române a Băncilor, dar doresc să adere la implementarea sistemului automat prin care se realizează comunicarea actelor de executare către instituțiile de credit prin intermediul mijloacelor electronice de transmitere la distanță”, precizează reprezentanții MF;

Citește mai multe în CECCAR Business Magazine.

Written by